Kerekesférgek – Wikipédia

Rotifera kerekesféreg, Kerekféreg-férgek elemzése

Nagy Sándor Alex Dr. Debrecen, január Az értekezésben foglalt eredményekhez a jelölt önálló alkotó tevékenységével meghatározóan hozzájárult.

  • Vízi szörnyek a pohárban
  • Kerekféreg-férgek elemzése

Az értekezés elfogadását javasolom. Rotifera kerekesféreg Katalin A doktori szigorlati bizottság: elnök: Dr. Kátai János.

Mohabirodalom | Sulinet Hírmagazin

Rotifera kerekesféreg István. Müller Zoltán. A doktori szigorlat időpontja: április Az értekezés bírálói: Dr A bírálóbizottság: elnök: Dr Az értekezés védésének időpontja: Egyéb előadások jegyzéke Az értekezés témakörében készült poszter előadások jegyzéke Egyéb parazita vedelem jegyzéke Az értekezés témakörében készített szakmaspecifikus alkotások jegyzéke Bevezetés 1.

Kerekesférgek Rotifera A kerekesférgek törzse nevét a szájnyílás körül található, forgó mozgást idéző, az állatok mozgását és táplálkozását örvénykeltéssel segítő szervről kapta. A kerekesférgek törzsébe tartozó több mint faj két osztályba sorolható, ezek a Pararotatoria rend: Seisonacea és az Eurotatoria alosztályok: Bdelloidea, Monogononta Wallace et al. Fajszám tekintetében a Seisonidea-k közé három epizoikus, kizárólag tengerekben előforduló fajt sorolunk, míg a másik két taxon tagjai között szinte minden élőhelyet benépesítőeket találhatunk.

A korábban morfológiai alapon történő rokonsági viszonyok felülvizsgálatra rotifera kerekesféreg Fontaneto és JondeliusWilts et al. A molekuláris biológia fejlődésével a fajszámok változnak, számos új faj, alfaj került leírásra genetikai különbségek alapján.

Kerekféreg-férgek elemzése

A kisrákoknál megfigyelt kriptikus fajképződést a kerekesférgeknél is leírták Gómez és SnellGómezSuatoni et al. Így várható, hogy genetikai módszerekkel új fajok leírása történik. A három taxon szaporodásában is különbözik.

A Seisonidea-k esetében kizárólag ivaros szaporodás jellemző, míg a Monogononta-k ciklikus parthenogenezissel szaporodnak, melyben az ivaros fázist valamilyen kedvezőtlen környezeti változás váltja ki, melynek eredménye kitartó peték képződése. Ezek sokkal ellenállóbbak, mint a szűznemzéssel keletkező peték, így sikeresebben biztosíthatják a megfelelő környezet rotifera kerekesféreg után az új generáció kikelését.

A Bdelloidea-k szaporodása parthenogenetikusan ivartalanul történik, ugyanakkor a kedvezőtlen környezeti változásokat mégis túlélik azok a fajok, melyek nyugalmi periódusban dehidratálódnak és ebben a formában rögzülve várakoznak a megfelelő környezeti feltételekre napokat vagy akár éveket.

Ezek a kitartóképletek szél, víz vagy állatok általi terjedésüket, új helyre kerülésüket segíthetik, bár jelentőségük 1 8 elterjedésükben egyre kevésbé elfogadott JenkinsJenkins és Underwood A táplálékhálózatban fontos szerepet töltenek be algák, baktériumok, egysejtűek fogyasztójaként Arndtmíg ők maguk egysejtűeknek napállatkáknakhalivadékoknak, szűrő táplálkozású halaknak, rovarlárváknak, ágascsápú rákoknak, evezőlábú rákoknak szolgálnak táplálékul Williamson Morfológiai plaszticitásuknak, nyugalmi periódusuknak, kitartóképletüknek köszönhetően nem meglepő, hogy a kerekesférgek szabadon úszó, araszoló vagy éppen rögzült formái szinte minden élőhelyen előfordulnak a sarkvidéktől a trópusokig, felszíni vizekben, üledékben, felszín alatti vizekben, termál tavakban, talajban, kiszáradó élőhelyeken fitotelmákban, mohapárnákon, időszakos rotifera kerekesféreg egyaránt.

  • Kevesen gondolnák, hogy micsoda nyüzsgő élet bújik meg egy mohapárnán.
  • Kerekesférgek – Wikipédia

Új élőhelyeken kolonizáló szervezetekként, gyors szaporodási rátájukkal rövid időn belül nagy népességet érhetnek el PontinEjsmont-Karabin Azt azonban, hogy milyen fajok és milyen mennyiségben találhatóak meg a különböző élőhelyeken, a lokális hatások rotifera kerekesféreg befolyásolják, sokáig ezért is volt elfogadott róluk, hogy kozmopoliták és ubiquisták Finlay,Fenchel és Finlay Emellett számos endemizmus is igazolja a szűkebb biogeográfiai elterjedést DumontSegersSegers rotifera kerekesféreg De Smeta Bdelloidea-k esetében Fontaneto és munkatársaimutatták ki egyes fajok erőteljes élőhelyhez kötődését.

Mindezek alapján érthető, hogy a kerekesférgek gyakori objektumai faunisztikai, anyagforgalmi, ökológiai kutatásoknak. Szikes vizek a Kárpát-medencében Sós vizes élőhelyek minden kontinensen megtalálhatóak, ezek közé tartoznak a tengerekkel összeköttetésben lévő thalasszohalinbrakk vizek, melyek NaCl dominanciájú élőhelyek, valamint a kontinensek belsejében található athalasszohalin állóvizek, melyeket különböző ionok dominanciája határozhat meg. A kontinentális sós tavak becsült térfogata világszerte x 10 3 km 3, amely közel annyi, mint az édesvizeké x 10 3 Hammer Európában elterjedésük nyugati határa a Kárpát-medence.

A Kárpátmedence különösen gazdag alkalikus vizekben, bár ezek összes oldott anyag koncentrációja nem éri el a kelet-afrikai, észak-amerikai területekről ismert magas értéket Löffler, MegyeriNogrady Az iondominancia változatossága, a szezonális és napszakos rotifera kerekesféreg nehezítheti a kategorizálásukat. A nyári betöményedés folyamán a rotifera kerekesféreg ionok mennyisége nő, így a ph 7,5 10 és a lúgossági értékek is emelkednek, a megváltozott viszonyok között más ionok pl.

A sótartalom ingadozása természetesen annál nagyobb, minél nagyobb mennyiségű víz tud elpárologni a tóból. Többségük közepes kiterjedésű, átlagosan hektáros, sekély vízmélységű ritkán érik el a 2 m-ttöbbnyire 1 m-nél sekélyebbek átlagosan 0,5 m.

rotifera kerekesféreg

Így nem meglepő, hogy a levegő hőmérsékletének változásait gyorsan követi a vízhőmérsékletének változása, nyáron erősen felmelegedhetnek, télen befagyhatnak Megyeri Ez egyaránt magában foglalja a Fertőt, a Velencei-tavat, a Szelidi-tavat, valamint a számos kiszáradó sekély kisvizet. A dolgozatban a szikes tavak kifejezést használom az általam vizsgált időszakosan kiszáradó vízterek megnevezésére. Színüket tekintve féregparaziták közbenső gazdaszervei szélsőséges rotifera kerekesféreg különböztetünk meg, a nagy mennyiségű szervetlen lebegőanyagot tartalmazó, zavaros vizű ún.

Színük különbözősége ellenére szervesanyag tartalmuk minden típus esetében igen magas V. Balogh et al. Ez okozza a tavak nettó heterotrófiáját. Emiatt a külső tápanyagterhelés miatt a tavak bakterioplanktonja és zooplanktonja sokkal gazdagabb, mint ami a fitoplankton elsődleges ragadozó parazita alapján indokolt lenne Boros et al.

A magyarországi szikes vizekben közvetlenül mért vezetőképességi értéket µs cm -1 0,es állandóval megszorozva megbecsül- 4 11 hető a szalinitás, azaz az összes oldott ion mennyisége mg l -1 -ben Boros és Vörös Az as évek végén elvégzett felmérések alapján a hazai szikes tavak nagyobb kiterjedésűek voltak.

Boros és munkatársai felmérései szerint kiterjedésük mára az emberi tevékenység hatásának köszönhetően jelentősen lecsökkent. A Duna Tisza közén a XX. Napjainkban a mezőgazdasági, vízrendezési munkálatok, a globális felmelegedés hatására megváltozó időjárási és vízháztartási viszonyok előrevetítik ezeknek a területeknek az rotifera kerekesféreg is, Belátható, hogy ennek a különleges, értékes élőhelynek a megóvása közös érdekünk.

Azonban hatékony védelmükhöz, fenntartásukhoz elengedhetetlen a környezettel való kapcsolatuknak, a bennük zajló jellemző folyamatoknak, élőviláguknak tanulmányozása.

A vízzel való feltöltődést követő benépesülési folyamatnak, az időszakosan kiszáradó környezetnek, állandó édesvizektől rotifera kerekesféreg elsődleges termelői és fogyasztói rotifera kerekesféreg, ezek egymásra hatásának megismerése nem csupán alapkutatási szempontból szükséges feladat, mivel az így szerzett ismeretek gyakorlati szempontból is hasznosulhatnak. Szerepük lehet a tavak kezelési tervének kidolgozásban, a rehabilitációs, rekonstrukciós munkálatok tervezésében, eredményességének megállapításában.

Célkitűzések Az állóvizekben gyakran dominánssá váló planktonikus kerekesféreg-együttesek az állandó vízborítású, kiszáradó, édes és sós vizekben is gyakori alanyai ökológiai célú kutatásoknak. A Rotifera-kal kapcsolatos magyarországi vizsgálatok elsősorban édesvizekre korlátozódnak. A kontinentális sós vizek egyik különleges típusába tartozó időszakos szikes kisvizek kerekesféreg-együttesére vonatkozó utolsó felmérések közel ötven éve voltak hazánkban, azóta ezen az élőhely típuson nem történtek vizsgálatok.

Ugyancsak kevés adattal rendelkezünk Kárpát-medence osztrák és szerb területeiről.

Kerekesféreg - Rotifera

Vizsgálatomat megelőző korábbi felmérések eredményei gyakran egy, vagy néhány tóra vonatkoztak. A dolgozatomban bemutatott nagy léptékű kutatás eredményei átfogó képet adnak a teljes Kárpát-medence időszakos szikes tavainak kerekesféreg faunájáról. Doktori disszertációm célja, hogy hozzájáruljak a kerekesférgek ökológiai igényeinek, az időszakos vizekben élő kerekesféreg-együttesek szerveződésének pontosabb megismeréséhez, valamint az rotifera kerekesféreg tudományos rotifera kerekesféreg alapot szolgáltassanak további kutatások tervezéséhez, kivitelezéséhez.

Reményeim szerint a bemutatott eredmények a gyakorlati természetvédelemben is hasznosulhatnak. Dolgozatomban tanulmányozom a kerekesféreg-együttesre ható abiotikus tényezőket és a biotikus hatások közül funkcionális csoportok szintjén a kisrákokkal Cladocera, Copepoda való interakciót.

rotifera kerekesféreg

A kerekesféreg-együttes főbb jellemzőinek meghatározása és az élőhelyre jellemző taxonok bemutatása A vizsgált területre vonatkozó legutolsó felmérések óta eltelt időszakban végbement környezeti változások, szikes élőhelyek vízellátottsági viszonyainak megváltozása, feldarabolódása tavak eltűnését okozta, ezért feltételezhető, hogy a korábban tipikus élőhelyeken is kedvezőtlen változások következtek be.

Ezért célul tűztem ki, hogy meghatározom a leggyakoribb taxonokat, átlagos szezonális taxonszámot és a tavankénti rotifera kerekesféreg taxonszámot.

Vízi szörnyek a pohárban - Hipochonder blog

Annak érdekében, hogy az évszakos jellemzőket megállapítsam, tanulmányozom a tavaszi és nyári Rotifera-együttes szerveződését, a rotifera kerekesféreg adatokat alapul véve áttekintem mennyire hasonlóak vagy különbözőek a tavak kerekesféreg-együttesei.

Ehhez a terepen mért adatok közül a fajlagos vezetőképesség értékét használom, az elemzéseket a teljes grádiens mentén rotifera kerekesféreg, az évszakosságot nem vettük figyelembe: összehasonlítom, hogy a vezetőképesség kerekesféreg fajszámra és rotifera kerekesféreg gyakorolt szezonális hatása különbözik-e a teljes vezetőképességi grádiens hatásától.

Egyes vizsgálatokban erős kölcsönhatást mutattak ki a Rotifera-k funkcionális csoportjai mikrofágok és a ragadozók valamint a 8 15 Cladocera-k és a Copepoda-k között.

Annak érdekében, hogy a zooplankton-együttes interakcióit megismerjem: külön-külön tanulmányozom, hogy a két funkcionális csoportra mely abiotikus tényezők hatnak szignifikánsan rotifera kerekesféreg a kisrákok taxonjaival milyen kapcsolat jellemzi.

Irodalmi áttekintés 3. Sós vizek kerekesféreg-együttesei A sótartalom fontos környezeti tényező, mely befolyásolja a vízi életközösségek mennyiségi, minőségi alakulását. Közvetlen hatású lehet rotifera kerekesféreg egyedek légzési aktivitására, szaporodási rátájára, életmenetére, közvetve pedig a fizikai- kémiai paraméterek megváltozása révén a teljes zooplankton-együttesre Miracle és Serra Remane Balti-tengerrel kapcsolatos munkája említi, hogy a sótartalom a többi környezeti faktorral ellentétben két fajszám maximummal jellemezhető: egyik a tengeri 35 40 másik az édesvízi fajszám maximum, ezért a brakk vizek a legfajszegényebb közeget jelentik.

Brakk vizekben az édesvízi elemek száma 5 -ig csökken drasztikusan.

Kerekesférgek

A kontinentális sós vizek esetében, megfelelő nagy szalinitási grádienst figyelembe véve, a sótartalom növekedésével párhuzamosan megfigyelhető a fajszám csökkenése Williams et al. Az édes és sósvíz határvonalának meghatározásával kapcsolatban több adatot is olvashatunk az irodalomban.

Hammer tengervizeknél 32 38, kontinentális sós vizeknél szóda féregtisztító vélemények 3 sótartalmat adja meg határértéknek, míg az édes víz és a szubszalin kategória határaként a 0,5 g l -1 -es koncentrációt nevezi meg.

Mások ettől kisebb értéket tartanak relevánsnak, kontinentális vizekben az együttes fajváltásának alapján. Löffler kisrákokat alapul véve 1 -et tartja helytállónak, míg a kerekesféreg-együttes rotifera kerekesféreg alapján Ruttner-Kolisko az rotifera kerekesféreg -es sótartalom értéket jelöli meg határvonalként. Fontaneto és munkatársai sósvizek kerekesféreg fajainak előfordulására irányuló összefoglaló munkájukban megközelítőleg tanulmány alapján, taxonból ot jelölnek szórványos sósvizi előfordulásúnak haloxéntaxont eurihalinnak, melyek egyaránt előfordulnak édes és rotifera kerekesféreg vizekben, továbbá taxont faj sztenohalinnak, azaz csak sós vizekben előfordulónak.

A sós tavakból kimutatott taxon közül 48 tekinthető kontinentális sós vízinek, 85 egyaránt megtalálható kontinentális athalasszohalin giardiasis bél tünetei tengerekkel összeköttetésben lévő vizekben thalasszohalin.

A thalasszohalin élőhelyeken tapasztalt magas taxon számot eurihalin, sztenohalin fajok együttes előfordulása okozza. A thalasszohalin élőhelyek kevésbé kutatottak, ezért várható, hogy intenzívebb mintavételekkel, genetikai módszerek alkalmazásával további fajokat mutatnak ki.

A csoport alkalmazkodóképességét jól példázza, hogy számos euriök taxon igen széles szalinitási tartományban van jelen a természetben, például a laboratóriumi tesztek kedvelt faja a Brachionus plicatilis 0,27 32 sótartalomnál is megtalálható Egborge Néhány faj extrém sós élőhelyeken is képes életben maradni, a Proales similis, P. Együttes szinten azonban gyakori jelenség, hogy a növekvő szalinitás csökkenő fajszámot, diverzitást okoz.

Ezt a rotifera kerekesféreg egyaránt megfigyelték tengerekkel összeköttetésben lévő brakk vizekben EgborgeGreenvalamint kiszáradó, erősen betöményedő tavakban is Koste et al. Egyedszámokra való hatásról azonban kevés adat áll rendelkezésre Kipriyanova et al. Tény, hogy extrém sós közegből Nogrady nagyobb denzitású együttest írt le, mint az alacsonyabb vezetőképességű tavakból.

A szalinitás növekedésének denzitásra gyakorolt hatását tekintve kevés az irodalmi adat, azonban várható, hogy erre is negatív hatással lesz az együttes egészét tekintve Brock és Shiel Ennek oka egyes fajok tág sótolerancia tartománya, valamint, az hogy ugyanannak a fajnak eltérő só tartományokhoz rotifera kerekesféreg egyedei élnek genotípusai, ökotípusai különböző földrajzi, ill.

Tehát más sótartalomnál találja meg optimális létfeltételeit rotifera kerekesféreg vagy pl.

Egészség Dia Az E. Ha azonban szennyezett ivóvízzel vagy fertőzött élelmiszerrel kerül a szervezetbe, hasmenést, hányást, bélgörcsöket okozhat. Dia Az Anabaena sp. Szerencsére ez az egyik legkönnyebben kiszűrhető mikroorganizmus.

Az optimumtól való eltérés első lépésként a szaporodási rátára hat negatívan, majd ezáltal csökken az adott típus túlélési esélye Miracle és Serras a megváltozott környezet már más fajok számára nyújthat kedvező feltételeket, így a változás az együttes átalakuláshoz vezet.

A sós élőhelyek egyik különleges típusai rotifera kerekesféreg szikesek szódásmelyek nem csak sósságukkal, hanem alkalikusságukkal is hatnak a bennük élő kerekesférgekre.

rotifera kerekesféreg

Ilyen típusú vizeken végzett vizsgálatok eredményeként néhány faj jellemzőnek bizonyult az élőhelyre. Igaz, hogy földrajzilag távol elhelyezkedő habitatokról van szó, mégis Afrika giardiasis hasmenes Európa vizeire közös fajokat is megnevezhetünk: Brachionus dimidiatus, Brachionus noveazelandinae, Hexarthra jenkinae De RidderRuttner-Kolisko A Kárpát-medence rotifera kerekesféreg szikes tavaival kapcsolatban is beszélhetünk az élőhelytípusra jellemző kerekesféreg-együttesről.

Ilyen élőhelyet indikáló szereppel, natrofil kerekesféreg fajokként a Brachionus leydigii-t, Lecane ichthyoura-t, Lecane lamellata-t, nevezi meg Megyeri